Ogłoszenie

Na wniosek Bogusławy Natkaniec zostało wszczęte postępowanie do Sygn. akt I Ns 234/19 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Podolanach

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34029043
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Bogusławy Natkaniec zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 234/19 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Podolanach, składających się z:
dz. 144 powstałej z pgr 49 i pgr 50, obj. Lwh 44, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach, a własność wpisana jest na rzecz: Franciszka Dudzika oraz Jana Dudzika,
dz. 147 powstałej z części pgr 65, obj. ZD 779 (dla zag. Lwh 177), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach, a własność wpisana jest na rzecz: Józefa Wajdy i Karoliny Wajdy,
dz. 149 powstałej z pb. 22, obj. Lwh 19, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach, a własność wpisana jest na rzecz: Józefa Serafina, Anny Serafin, Karoliny z Hanków Wajda,
dz. 150 powstałej z pb 18, 19/1, pozostałej cz. pgr 65, obj. ZD 779 (dla zag. Lwh 177); pb 19/2 obj. Lwh 27, a własność wpisana jest na rzecz Małgorzaty Jońskiej,
dz. 171 powstałej z pgr 5/6, obj. ZD 779 (dla zag. Lwh 177), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach,
dz. 207 powstałej z pgr 91/5, obj. ZD 779 (dla zag. Lwh 177),
dz. 215 powstałej z pgr 99/1, 100/1, 101, obj. ZD 779 (dla zag. Lwh 177),
dz. 253 powstałej z pgr 158/4, 158/5, obj. Lwh 4, a własność wpisana jest na rzecz: Franciszka Olszowskiego, Ludwika Olszowskiego, Józefa Olszowskiego; pgr 158/6, 158/7, 159/2, obj. ZD 779 (dla zag. Lwh 177),
oraz działki 1839 powstałej z pgr 1102/3 położonej w Gdowie, obj. Lwh 110, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach, a własność wpisana jest na rzecz: Józefa Wajdy.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych jako właściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34029043
drukuj ogłoszenie