Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie 1211/1280 udziału w prawie własności nieruchomości, położonej w gm. ochotnica Dolna.

małopolskie, Ochotnica dolna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34029873
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 526/20 toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Brusińskiego i Marii Brusińskiej o zasiedzenie 1211/1280 udziału w prawie własności nieruchomości działki ewid. 4580/52 o pow. 0,2242 ha, powstałej z parceli gruntowej 4611/4 oraz parceli gruntowej I. kat. 4611/6 z KW NS1T/00029866/1 położonej w gminie Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, województwo małopolskie.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34029873
drukuj ogłoszenie