Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 823/19/S toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Poskwitowie gmina Iwanowice

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34030480
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt. I Ns 823/19/S toczy się postępowanie z wniosku Barbary Jasiówki i Janusza Jasiówki o zasiedzenie nieruchomości obejmującej działkę nr 226/11, o powierzchni 0,038 ha, położonej w Poskwitowie, gmina Iwanowice 333. Nieruchomość znajduje się obecnie w posiadaniu wnioskodawców.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodniły swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34030480
drukuj ogłoszenie