Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I wydział Cywilny z wniosku Beaty Gazda o ustanowienie drogi koniecznej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34030847
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 1251/17/K
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 1251/17/K toczy się
postępowanie z wniosku Beaty Gazdy o ustanowienie drogi koniecznej przez działkę nr 223/6 objętą księgą wieczystą nr KR1P/00335161/8 wzdłuż ul. P. Kluzeka 5 (działka nr 223/6) do działki nr 345 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00067884/2 na rzecz każdoczesnego jej właściciela.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza spadkobierców Jadwigi Szyposz, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości pod rygorem pominięcia w postępowaniu.
34030847
drukuj ogłoszenie