Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał postanowienie o złożeniu do depozytu z tytyłu uchylenia zabezpiecznie majątkowego.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34030889
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piasecznie, Wydział I Cywilny,
w sprawie I Ns 200/20 wydał postanowienie z dnia 29 maja 2020 r., w którym
zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Rejonowego w Piasecznie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2728,50 zł
(dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) z tytułu uchylenia zabezpieczenia majątkowego zastosowanego wobec oskarżonego Irfan Ersöz. Wobec powyższego niniejszym wzywa się uprawnionego do odbioru depozytu, przy czym warunkiem wydania ww. depozytu będzie wylegitymowanie się stosownym dokumentem tożsamości.
34030889
drukuj ogłoszenie