Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie toczy postępowanie o nabycie spadku po Wacławie Sewerynie Kasprzyk, zm. 05.08.2019 r.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34030893
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 544/19 toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wacławie Sewerynie Kasprzak,
mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Magiera 15 m. 11, zmarłej 5 sierpnia 2019 roku. W skład spadku wchodzi mieszkanie przy ul. Magiera 15 m. 11 w Warszawie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięciu w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34030893
drukuj ogłoszenie