Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po po Janinie Władysławie Dziewulskiej, zm. 23.07.2015 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34030949
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, II Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą akt II Ns 28/19 toczy się
postępowanie z wniosku Zofii Dziewulskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Władysławie Rzeczkowskiej z domu Maciąg,
córce Franciszka i Stanisławy z domu Bukowskiej, urodzonej 30 września 1931 roku w Warszawie, zmarłej 23 lipca 2015 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Conrada 10 m. 55. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34030949
drukuj ogłoszenie