Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny informuje o postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Czesławie Kaczorowskim

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34031090
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-354 Gdynia
Ulica
Pl. Konstytucji 5
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny

SzczegółySąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny
informuje, że pod sygnaturą VII Ns 408/20 toczy się
postępowanie wszczęte z wniosku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Czesławie Kaczorowskim,
synu Jerzego i Jadwigi, zmarłym dnia 28 stycznia 2019 roku w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni. W skład majątku pozostałego po ww. spadkodawcy wchodzi mieszkanie położone w Gdyni przy ul. Kcyńskiej 6/50. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, by w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Gdyni i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o nabyciu spadku.
34031090
drukuj ogłoszenie