Ogłoszenie

Pod Sygn. akt I Ns 16/19/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Łucji Małgorzacie Franczuk

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34031092
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny
informuje, że pod sygnaturą I Ns 16/19/N toczy się
postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Łucji Małgorzacie Franczuk z domu Głąb, córce Pawła i Rozalii z domu Rachwalskiej,
urodzonej 19 kwietnia 1945 roku we Lwowie, zmarłej w dniu 24 czerwca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie, na osiedlu Słonecznym 9/26. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34031092
drukuj ogłoszenie