Ogłoszenie

Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe o zezwoleniu wnioskodawcy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego kwoty odszkodowania przysługującego następcom prawnym Jana Wróbel za nieruchomość

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34031221
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny

SzczegółyStarszy referendarz sądowy
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 roku wydanym w sprawie sygn. akt XII Ns 120/20
zezwolił wnioskodawcy Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat od daty wydania niniejszego postanowienia kwoty 858,50 zł,
stanowiącej kwotę odszkodowania przysługującego następcom prawnym Jana Wróbel za nieruchomość oznaczoną w ewidencji jako działka nr 370/1, o powierzchni 0,0004 ha, położonej w gminie Sierakowice, obręb Sierakowice, powiat kartuski, objętą decyzją Wojewody Pomorskiego z 10 sierpnia 2015 roku nr WI-II.7820.11.9.2012.EZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Pomorskie prawa własności przedmiotowej nieruchomości, z tym zastrzeżeniem, że depozyt ten ma zostać wydany następcom prawnym wierzyciela Jana Wróbel na ich żądanie po wykazaniu przez nich uprawnienia wynikającego z prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Janie Wróbel lub aktu poświadczenia dziedziczenia według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru tego depozytu.
34031221
drukuj ogłoszenie