Ogłoszenie

W Sądzie Rejonwym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Janie Rzeczkowskim, zm. 09.01.2017 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34031273
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, II Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą akt II Ns 28/19 toczy się
postępowanie z wniosku Zofii Dziewulskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Rzeczkowskim, synu Franciszka i Kazimiery z domu Dzięciołowskiej,
urodzonym 8 sierpnia 1930 roku we Włocławku, zmarłym 9 stycznia 2017 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Conrada 10 m. 55. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34031273
drukuj ogłoszenie