Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Nowej Soli ogłasza, że toczy się sprawa o nabycie spadku po Krystynie Katarzynie Wojtas, zm. 15.02.2014 r.

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34031470
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Marszałka Piłsudskiego 24
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział I Cywilny ogłasza, iż przed tut. Sądem toczy się sprawa, sygn. akt I Ns 1056/16 o stwierdzenie nabycia spadku po Krystianie Katarzynie Wojtas zmarłej w dniu 15 lutego 2014 r., ostatnio zamieszkałej w Borowie. W skład spadku po ww. wchodzi:
nieruchomość lokalowa położona w Borowie gmina Nowe Miasteczko, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00026765/3, z którą związany jest udział wynoszący 5274/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą nr ZG1N/00014191/1,
nieruchomość lokalowa położona w Nowej Soli przy ul. Parafialnej, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00064529/5, z którą związany jest udział wynoszący 151/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą nr ZG1N/00022359,
nieruchomość niezabudowana położona w Borowie gmina Nowe Miasteczko, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00025205/3,
nieruchomość zabudowana położona w Borowie gmina Nowe Miasteczko, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00026319/2.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34031470
drukuj ogłoszenie