Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Józefie Kyci (Kycia)

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159632
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach pod sygn. akt II Ns 2913/16 toczy się z wniosku Banku Millenium Spółki Akcyjnej w Warszawie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po:

• Andrzeju Józefie Kyci (Kycia), synu Józefa i Łucji, urodzonym w dniu 8 lutego 1952 roku w Katowicach, zmarłym w dniu 4 maja 2016 roku w Katowicach, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Katowicach.

Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy.

 

Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili udział w postępowaniu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie