Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Krystynie Alicji Zalewskiej, zm. 04.03.2011 r. w Warszawie.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34031805
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-517 Warszawa
Ulica
Marszałkowska 82
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział II Cywilny toczy się pod sygn. akt II Ns 245/20 postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Alicji Zalewskiej, córce Władysława i Marianny, zmarłej 4 marca 2011 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kaliskiej 13/11. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie II Wydział Cywilny i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34031805
drukuj ogłoszenie