Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Skwerek ogłasza ponownie przetarg nieograniczony ofertowy na odnowienie elewacji budynku do I piętra

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34032097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-238 Wrocław
Ulica
Ostrowskiego 1/151
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SKWEREK

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Skwerek"
we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 1/151
ogłasza ponownie
przetarg nieograniczony ofertowy
na odnowienie elewacji budynku do I piętra, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ostrowskiego 1 we Wrocławiu
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie, oznaczone nazwą zadania, należy dostarczyć w terminie do dnia 18.09.2020 roku, do godz. 18.00, na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Skwerek", ul. Ostrowskiego 1/151, 53-238 Wrocław.
Otwarcie ofert 22.09.2020 r bez udziału oferentów.
Przewidywany termin realizacji zadania - IV kwartał 2020 roku.
Dodatkowe informacje, specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w poniedziałek w godz. od 10.00 do 12.00, czwartek w godz. 16.00 do 18.00, po uprzednim uzgodnieniu, tel ( 71 ) 339-17-75.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
34032097
drukuj ogłoszenie