Ogłoszenie

W Sądzie Rejoowym w Grodzisku Wlkp. toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Wielichowie przy ul. Szkolnej 10.

wielkopolskie, Grodzisk wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34032343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Żwirki i Wigury 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim toczy się sprawa o sygn. I Ns 51/20 z wniosku Małgorzaty Gutsche o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Wielichowie przy ul. Szkolnej 10, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 343, o powierzchni 0,0430 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim pod nr. PO1S/00011608/8. Zgodnie z treścią powołanej księgi wieczystej właścicielami przedmiotowej nieruchomości byli nieżyjący Józef Heinrich i Stefania Heinrich. Nie są znani ich następcy prawni. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych właścicieli, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia wstąpili do sprawy i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34032343
drukuj ogłoszenie