Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Stęszewie przy ul. Bukowskiej.

wielkopolskie, Grodzisk wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34032346
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Żwirki i Wigury 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim toczy się sprawa o sygn. I Ns 611/19 z wniosku Michała Weychan o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Stęszewie przy ul. Bukowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1800, o powierzchni 0,1420 ha, zapisanej w księdze wieczystej Stęszew wykaz 229, która utraciła moc prawną z dniem 1.01.1989 r., dla której nie jest prowadzona aktualna księga wieczysta. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Rejestrze Gruntów właścicielem przedmiotowej nieruchomości był, prawdopodobnie nieżyjący, Czesław Nowicki, nie są znani jego następcy prawni. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych właściciela, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia wstąpili do sprawy i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34032346
drukuj ogłoszenie