Ogłoszenie

Na wniosek Tadeusza Handzel zostało wszczęte postępowanie do Sygn. akt I Ns 518/19 o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, nieruchomości położonej w Skomielnej Białej

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34033325
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Tadeusza Handzel zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 518/19 o w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Skomielnej Białej i oznaczonej jako dz. 3273/4 powstałej z podziału dz. 3273/2 obj. KW KR1Y/00063320/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Janiny Łopaty c. Jana i Heleny.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności ewentualnych właścicieli hipotecznych dz. 3273/2, z której powstała dz. 3273/4, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
34033325
drukuj ogłoszenie