Ogłoszenie

Informacja że pod sygnatuą akt I Ns 1392/18/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Domagalskim

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34033329
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą I Ns 1392/18/N toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Moniki Lipki, Kamili Lipki, Natalii Lipki o stwierdzenie nabycia spadku po Bogusławie Domagalskim, zmarłym w dniu 11 kwietnia 2013 roku, ostatnio zamieszkałym w Krakowie, przy os. Zielonym 5/20.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34033329
drukuj ogłoszenie