Ogłoszenie

Postępoowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Czernichowie.

małopolskie, Czernichów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34033673
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 448/20/K

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny, do sygn. akt I Ns 448/20/K toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Kumali przy uczestnictwie Anny Łysek, Marka Kumali i Marty Kądzioła o stwierdzenie zasiedzenia przez małżonków Stanisławę i Edwarda Kumala prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewid. nr 1008 o pow. 0,02 ha położonej w Czernichowie, powiat krakowski, woj. małopolskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (obecnie ul. Dworska 6), dla której prowadzona jest KW nr KR1K/00007555/4, w której prawo własności ujawnione jest na rzecz Heleny Kowalik, córki Józefa.
W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od daty okazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostaną wykazane przesłanki zasiedzenia.
34033673
drukuj ogłoszenie