Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości polożonych w mieście Góra Kalwaria.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34033612
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 467/19 toczy się postępowanie z wniosku Jerzego Góreckiego z udziałem Hanny Góreckiej, Marii Paszkowskiej, Iwony Górnickiej, Beaty Cedler, Krystyny Piotrowskiej i Heleny Ziółkowskiej o zasiedzenie:
działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 9/2 stanowiącej tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,0371 ha, położonej w obrębie 1-02 w mieście Góra Kalwaria, gminie Góra Kalwaria, w powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim,
działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 10 stanowiącej tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,0692 ha, położonej w obrębie 1-02 w mieście Góra Kalwaria, przy ulicy 3 Maja 8, gminie Góra Kalwaria, w powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim,
dla których to przynajmniej w części prowadzona jest dawna księga hipoteczna Góra Kalwaria oznaczona jako hip 6a rep. 163 przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Piasecznie, a będących w posiadaniu Jerzego Góreckiego.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Józefy Olczak (Olczyk), aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydziału Cywilnego i udowodnili swoje prawo własności do wyżej wymienionych działek, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o ich zasiedzenie.
34033612
drukuj ogłoszenie