Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie toczy się postęowwanie o zasiedzenie działek położonych w obr. 0023 w miejscowości Uwieliny.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34033617
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Piasecznie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 610/19 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Domaniaka, Agnieszki Domaniak, Marzeny Borowskiej i Roberta Borowskiego z udziałem Mariana Chmielewskiego o zasiedzenie działek o numerach ewidencyjnych: 104 i 111/3 i cz. 111/4, położonych w obrębie 0023 w miejscowości Uwieliny, przy ulicy Głównej nr 17, gminie Piaseczno, w powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta o nieustalonym właścicielu.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następcę prawnego Spółdzielni Produkcyjnej "Uwieliny" z siedzibą w Ustanowię, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydziału Cywilnego i udowodnili swoje prawo własności do wyżej wymienionych działek, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o ich zasiedzenie.
34033617
drukuj ogłoszenie