Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, że pod sygnaturą akt I Ns 244/19 toczy się sprawa z wniosku Anny Guzikowskiej i Mieczysława Guzikowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

wielkopolskie, Rawicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34034097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
63-900 Rawicz
Ulica
Ignacego Buszy
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RAWICZU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny zawiadamia, że pod sygnaturą akt I Ns 244/19 toczy się sprawa z wniosku Anny Guzikowskiej i Mieczysława Guzikowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Miejskiej Górce, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1475, o powierzchni 0,1070 ha, zapisanej w księdze wieczystej Miejska Górka miasto wykaz 144.
Wymieniona nieruchomość jest w posiadaniu wnioskodawców, a jej zapisanym w księdze wieczystej właścicielem jest Florian Guzikowski.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Floriana Guzikowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego orzeczenia zgłosili swój udział w postępowaniu, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
34034097
drukuj ogłoszenie