Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 387/20/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Matrasie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34034150
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt I Ns 387/20/K
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 387/20/K toczy się sprawa z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Matrasie.
Zwłoki spadkodawcy Macieja Matrasa, syna Stanisława i Marii, urodzonego 31 grudnia 1973 r. w Krakowie, a ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Pomorskiej 5A/19 w Krakowie, odnaleziono 15 lutego 2019 r. w Wołowicach.
Do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym należy jego syn Robert Matras.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34034150
drukuj ogłoszenie