Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty I Wydział Cywilny informuje, że pod sygn. akt I Ns 1060/19/N toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Piechoty o zasiedzenie nieruchomości położonych Klimontowie, Gmina Proszowice

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34034136
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 1060/19/N toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Piechoty przy uczestnictwie Anny Bełzowskiej, Anny Bil, Zofii Czerny, Czesławy Gołębiowskiej, Henryka Grzesika, Jacka Grzesika, Janiny Grzesik, Marzeny Kaczmarczyk, Moniki Miernik-Łach, Urszuli Mosur, Grzegorza Nowaka, Jadwigi Nowak, Julii Nowak, Jolanty Ostrowskiej, Barbary Pajor, Mirosława Paska, Marii Piechoty, Mirosławy Politachy, Zofii Psicy, Grzegorza Rokity, Jana Rokity, Jarosława Rokity, Joanny Rokity, Szczepana Rokity, Wioletty Rokity, Moniki Słaboń, Aleksandra Stanka, Grzegorza Stanka, Jerzego Stanka, Małgorzaty Stanek, Tomasza Stanka, Wiesława Stanka, Jolanty Staszewskiej, Anny Szopy, Anety Wójcik, Jarosława Wójcika, Marcina Wójcika oraz Patrycji Wójcik o zasiedzenie nieruchomości położonych w Klimontowie, Gmina Proszowice, województwo małopolskie, obejmujących działki ewidencyjne o nr.:
610 o pow. 0.3150 ha,
611 o pow. 0.4146 ha,
642 o pow. 1.0631 ha,
643/1 o pow. 1.0948 ha,
835 o pow. 1.9279 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
34034136
drukuj ogłoszenie