Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 593/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Rabka-Zdrój o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Gilówka 22

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34034143
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 593/20 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Rabka-Zdrój o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju położonej przy ul. Gilówka 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej jako działka ewid. nr 6091 o pow. 0,0244 ha, powstałej z parceli gruntowej 1212 objętej LWH 337 gm. kat. Rabka.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Egona Vorzimmera i Józefa Vorzimmera, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34034143
drukuj ogłoszenie