Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Wieliczce pod sygn. akt I Ns 457/19 zawisła sprawa z wniosku Józefa Sikory i Haliny Sikory o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 1/4 części we współwłasności nieruchomości położonej w Janowicach

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34034167
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska 25
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wieliczce pod sygn. akt I Ns 457/19 zawisła sprawa z wniosku Józefa Sikory i Haliny Sikory o stwierdzenie nabycia przez nich przez zasiedzenie udziału 1/4 części we współwłasności nieruchomości położonej w Janowicach, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 50, 53, 54 i 58, dla której w tutejszym Sądzie prowadzona jest księga wieczysta nr KW 1I/00015136/8 (gdzie jako współwłaściciel w udziale, którego dotyczy wniosek, ujawniony jest Jan Szczypta). Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej nabycie zgodnie z wnioskiem, o ile zostanie ono udowodnione.
34034167
drukuj ogłoszenie