Ogłoszenie

Informacja w sprawie o Sygn. akt I Ns 343/18/N toczy się postępowanie o zasiedzenie służebności drogi przebiegającej po działce nr 111 położonej w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34034341
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 343/18/N toczy się postępowanie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej przebiegającej po działce ewidencyjnej nr 111, położonej w Krakowie, obręb 33, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, której właściciel nie jest ustalony i nie ma dla niej urządzonej księgi wieczystej. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia własności.
34034341
drukuj ogłoszenie