Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Piszu I Wydział Cywiln toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Nikiel

warmińsko-mazurskie, Pisz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34034461
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
12-200 Pisz
Ulica
Warszawska 47
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny

SzczegółySygn. akt. I Ns 40/20
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie I Ns 40/20 o stwierdzenie nabycia spadku, wzywa spadkobierców Franciszka Nikiel, z zawodu rolnik, ostatnio zamieszkałego w Piszu, województwo warmińsko-mazurskie, zmarłego w dniu 03.09.2018 roku, współwłaściciela lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu, do zgłoszenia swojego udziału w sprawie i udowodnienia praw do spadku w ciągu 3 (trzech) miesięcy od opublikowania ogłoszenia.
34034461
drukuj ogłoszenie