Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Leopoldzie Kuczyńskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159715
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 18/19 toczy się postępowanie z wniosku Benmei Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Leopoldzie Kuczyńskim, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w Inowrocławiu, zmarłego w dniu 18 grudnia 2016r. w Inowrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie