Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8752,- tytułem spłaty udziału w majątku spadkowym.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34035414
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piasczeno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 1116/19 z wniosku Marcina Kozłowskiego z udziałem Jacka Kozłowskiego zostało wydane zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego wymagalnej kwoty 8.752,50 zł (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 50/100) oraz dalszych 9 rat po 8.752,50 zł wymagalnych 30 listopada każdego roku począwszy od 2020 r., tytułem spłaty udziału Jacka Kozłowskiego w majątku spadkowym po Halinie Kozłowskiej, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Piasecznie sygn. akt I Ns 599/17, zaś depozyt ma zostać wydany na rzecz Jacka Kozłowskiego po potwierdzeniu jego tożsamości.
Sąd wzywa wierzyciela, aby odebrał depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
34035414
drukuj ogłoszenie