Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie pod sygn. akt I Ns 268/20/P toczy się postępowanie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34035522
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Pogórza w Krakowie pod sygn. akt I Ns 268/20/P toczy się postępowanie z wniosku Boaza Silesa, Zeeva Silesa, Davida Merdingera, Nathanela Silesa, Pollego Merdingera, Sarita Siles-Goldshmidta o:
- stwierdzenie nabycia spadku po Lei Kluger, córce Wolfa Kluger i Simche (Symche) vel Sydonii z domu Halberstam, zmarłej dnia 30 stycznia 1990 roku w Hajfie w Izraelu,
- uznanie za zmarłych: a) Chaima Dawida (Chaim Dawid) Kluger, syna Wolfa Kluger i Simche (Symche) vel Sydonii z domu Halberstam, urodzonego dnia 30 maja 1899 roku w Krakowie, b) Chaji Sary (Chaja Sara) Kluger z domu Ehrenberg vel Fuhrer, urodzonej dnia 30 października 1904 roku w Straźske pow. Humene, c) Wolfa vel Zeeva Kluger syna Chaima Dawida Kluger i Chaji Sary Kluger urodzonego dnia 16 lipca 1926 roku w Krakowie, d) Symche (Syma) Kluger córki Chaima Dawida Kluger i Chaji Sary Kluger urodzonej dnia 5 stycznia 1928 roku w Krakowie, e) Hene (Henia) Golde Kluger córki Chaima Dawida Kluger i Chaji Sary Kluger urodzonej dnia 30 sierpnia 1929 roku w Krakowie, f) Simche (Symche) vel Sydonii Kluger z domu Halberstam córki Mojżesza (Moshe) Halberstam i Myszkel (Mischket) Unger urodzonej w Chrzanowie w roku 1870.
- stwierdzenie nabycia spadku po Chaimie Dawidzie (Chaim Dawid) Kluger, synu Wolfa Kluger i Simche (Symche) vel Sydonii z domu Halberstam, zmarłym w dniu 9 maja 1946 roku.
Jako spadkobiercę testamentowego Lei (Lea) Kluger córki Wolfa Kluger i Simche (Symche) vel Sydonii z domu Halberstam, zmarłej dnia 30 stycznia 1990 roku w Hajfie w Izraelu, w zakresie nieruchomości położonych w Polsce, wskazano w całości siostrzenicę Rachel Ruth Merdinger córkę Chaima Weiss i Perli Weiss z domu Kluger, na podstawie testamentu sporządzonego w Hajfie w dniu 30 czerwca 1986 roku.
Jako spadkobierców ustawowych Chaima Dawida (Chaim Dawid) Kluger, syna Wolfa Kluger i Simche (Symche) vel Sydonii z domu Halberstam, zmarłego w dniu 9 maja 1946 roku, wskazano siostrę Lea Kluger, siostrę Perla Weiss z domu Kluger oraz siostrzenicę Ewa Abend córka Wiktora Abend i Sary Abend z domu Kluger (nosząca w chwili swojej śmierci nazwisko Ewa vel Hava Siles z domu Abend) w częściach równych po 1/3.
Sąd wzywa spadkobierców po Lei Kluger, córce Wolfa Kluger i Simche (Symche) vel Sydonii z domu Halberstam oraz po Chaimie Dawidzie (Chaim Dawid) Kluger, synu Wolfa Kluger i Simche (Symche) vel Sydonii z domu Halberstam, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34035522
drukuj ogłoszenie