Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 675.50 zł tytułem odszkodowania za udział w 1/4 części własności nieruchmomości.

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34035417
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 426/20 z wniosku Gminy Piaseczno zostało wydane zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w kwocie pieniężnej w wysokości 675,50 zł tytułem odszkodowania za udział 1/4 części własności nieruchomości położonej w obr. 0078 Piaseczno, stanowiącej działkę nr ew. 15/3 o pow. 0,0014 ha, zgodnie z decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 80/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., zaś depozyt ma zostać wydany na rzecz Czesławy Mazurek bądź jej następców prawnych po okazaniu tytułu prawnego do ww. udziału w nieruchomości na dzień 11 lipca 2014 r. Sąd wzywa wierzyciela, aby odebrał depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
34035417
drukuj ogłoszenie