Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2495,- z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym .

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34035403
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyI Ns 261/20
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Piasecznie w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 261/20 wydał postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020, w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Konstancin-Jeziorna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2495,00 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 35/2 z obrębu 01-22 m. Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 0,0014 ha, położonej w Gminie Konstancin-Jeziorna, ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 11/2020 z 24 stycznia 2020 w sprawie WGM.683.1.21.2018.RJ/AO na okres 10 lat. Wobec powyższego niniejszym wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu, przy czym warunkiem wydania ww. depozytu będzie wykazanie stosownym dokumentem, iż zgłaszający się po wydanie ww. depozytu są uprawnionymi do odbioru ww. depozytu wierzycielami, tj. właścicielami ww. nieruchomości.
34035403
drukuj ogłoszenie