Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, połozonych w Długopolu.

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34038816
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. Ns 80/17, toczy się postępowanie z wniosku Barbary Sąder zam. ul. Długopole 29, 34-471 Ludźmierz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid: 9066/9, 199/2, 202/2, 9085/1, 9015/24, 131/1, 216/1, 6959/3, 6960/1, 6970/1, 6971/1, 6972/1, 7025/2, 7026/2, 7027/2 o łącznej pow. 0,2085 m 2, poł. w Długopolu.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Krystynę Kowalkowską c. Piotra i Krystyny lub jej spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanych wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycia prawa własności na rzecz: Marka Sąder i Barbary Sąder, jeżeli zostanie ono wykazane.
34038816
drukuj ogłoszenie