Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 721/20/N toczy się postępowanie z wniosku Aliny Piorunowicz o stwierdzenie nabycia przez Stefana Piorunowicza i Zofię Piorunowicz w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonej w Ostrowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34046347
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 721/20/N toczy się
postępowanie
z wniosku Aliny Piorunowicz przy uczestnictwie Artura Piorunowicza, Tadeusza Piorunowicza, Krystyny Olender, Jerzego Piorunowicza, Józefy Piorunowicz, Zbigniewa Piorunowicza, Teresy Klementowskiej, Balbiny Adamczyk, Marianny Pietras
o stwierdzenie nabycia przez Stefana Piorunowicza i Zofię Piorunowicz w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości
położonej w Ostrowie, obręb ewidencyjny 121405_ 5.0017 Ostrów, jednostka ewidencyjna Proszowice - obszar wiejski, powiat proszowieki, województwo małopolskie, składającej się z działki numer 780 o powierzchni 0,3400 ha i działki numer 812, o powierzchni 0,1960 ha. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą i roszczące sobie prawo własności do tej nieruchomości, a w szczególności następców prawnych Jana Lalik i Wiktorii Lalik, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodniły swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postępowaniu.
34046347
drukuj ogłoszenie