Ogłoszenie

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach działań związanych z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34047117
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyWezwanie do składania wniosków o dofinansowanie
na projekty w ramach działań związanych z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 - projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej
Działanie:
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19
Nabór nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20
Dla kogo?
O wsparcie w ramach naboru wniosków ubiegać mogą się wyłącznie organy prowadzące szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.
Na co?
Zakres wsparcia udzielonego na rzecz zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19 dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe może obejmować:
1) zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji w formie zdalnej;
2) kształcenie nauczycieli szkół objętych wsparciem w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej.
Kiedy?
Nabór od 09 listopada 2020 r. od godziny 00.00 do 31 grudnia 2020 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu w trybie nadzwyczajnym oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronach internetowych www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
34047117
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: