Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 305/20 toczy się postępowanie z wniosku Marka Majerczaka o uregulowanie własności nieruchomości

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34047303
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 305/20 toczy się postępowanie z wniosku Marka Majerczaka o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Szczawnicy, oznaczonej jako działki ewid. nr 1477 o pow. 0,0717 ha, objętej LWH 2927, oraz dz. ewid. nr 1446 o pow. 0,0435 ha - dr powstałej z części p.gr.I.kat. 7854/6, objętej LWH 2927, który utracił moc prawną.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Stanisława Zachwieja, s. Macieja i Ewy, oraz spadkobierców Marii Ziarnek, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34047303
drukuj ogłoszenie