Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 341/20 sprawa z wniosku Michała Dąbrowskiego o stwierdzenie nabycia spadków po Annie Marii Pawlikowskiej

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34047337
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 341/20
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Wydział I Cywilny toczy się pod sygnaturą akt: I Ns 341/20 sprawa z wniosku Michała Dąbrowskiego przy uczestnictwie Krystyny Dąbrowskiej o stwierdzenie nabycia spadków po Annie Marii Pawlikowskiej (nazwisko rodowe Pawlikowska), córce Józefa i Bronisławy z domu Majerczyk, urodzonej w dniu 10 kwietnia 1937 roku w Poroninie, ostatnio zamieszkałej w Chrzanowie, z zawodu magazyniera, zmarłej w Chrzanowie w dniu 24 kwietnia 2020 roku; W skład spadku wchodzi nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1C/00085766/8.
Sąd wzywa wszystkich niebiorących udziału w niniejszym postępowaniu spadkobierców Anny Pawlikowskiej w tym spadkobierców ustawowych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i udowodnili nabycie spadku i wskazały swoje miejsce zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34047337
drukuj ogłoszenie