Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale XI Cywilnym toczy się sprawa pod sygn. akt XI Ns 905/19

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34047686
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale XI Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 905/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Tyczyn o stwierdzenie nabycia spadku po Romanie Szetela s. Antoniego i Marii, zmarłym 21 maja 1979 r. w Tyczynie, ostatnio zamieszkałym w Tyczynie. W skład spadku wchodzą działki nr 411 i 269 położone w Tyczynie, objęte aktem własności ziemi nr UG-6042/8/388/76.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania.
34047686
drukuj ogłoszenie