Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa pod sygn. akt XI Ns 51/19

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34047697
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o rozgraniczenie nieruchomości położonych w Wólce Sokołowskiej (gmina Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski) oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 862 i 870 - od punktu wspólnego działek 862, 863 i 870 do puntu wspólnego działek 862, 870 i 1493.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych (w szczególności właścicieli działki nr 863 położonej w Wólce Sokołowskiej), aby w ciągu 3 miesięcy od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
34047697
drukuj ogłoszenie