Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie toczy się postępowanie w sprawie I Ns 694/19

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34047712
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie toczy się postępowanie w sprawie I Ns 694/19 z wniosku Gminy Dynów o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Bachórzu, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1631, o pow. 0,03 ha, nieposiadającej urządzonej księgi wieczystej, która powstała z części pgr 481, 482, 300 objętych księgą wieczystą nr RZ2Z/00038396 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie, w której to księdze jako właściciele ww. pgr widnieją: Józefa Dańczak, c. Władysława i Anny, w udziale wynoszącym 1/3, Anna Gąska z domu Dyrczak w udziale wynoszącym 1/3, Maryanna Dyrkacz w udziale wynoszącym 1/3, Sławomir Spólnik w udziale wynoszącym 1/12, Antoni Spólnik w udziale wynoszącym 1/12 i Jakub Spólnik w udziale wynoszącym 1/3.
Ww. nieruchomość stanowi drogę i znajduje się aktualnie w posiadaniu wnioskodawcy Gminy Dynów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych - właścicieli ww. nieruchomości - pgr bądź ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane - aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa do tejże nieruchomości.
O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.
34047712
drukuj ogłoszenie