Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie ? I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 303/20 sprawa z wniosku Mariana Witkowskiego oraz Bogusławy Witkowskiej stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048006
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 303/20
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 303/20 sprawa z wniosku Mariana Witkowskiego oraz Bogusławy Witkowskiej stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Chrzanowie (powiat chrzanowski, województwo małopolskie), składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 3107/7 ha objętej wykazem hipotecznym nr LWH 3439 gm. kat. Chrzanów z wpisem własności na rzecz Stanisławy Milcz. Posiadaczem przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wnioskiem są wnioskodawcy. Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym osobę wskazaną jako właściciel w wykazie hipotecznym, jej spadkobierców lub dalszych spadkobierców osób wymienionych jako właściciele w księdze wieczystej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34048006
drukuj ogłoszenie