Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasta i Wilda w Poznaniu w sprawie o ustanowieniu kuratora dla spadkobierców zmarłego uczestnika postępowania Stefanii Ossowskiej z domu Tylko.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34047953
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Maricnkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU II WYDZIAŁ

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie o sygnaturze akt II Co 672/20 ogłasza o ustanowieniu kuratora dla spadkobierców zmarłego uczestnika postępowania Stefanii Ossowskiej z domu Tylko - współwłaściciela nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Dezyderego Chłapowskiego 15, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00000118/1 - w osobie radcy prawnego Jarosława Matuszaka, w celu reprezentowania spadkobierców Stefanii Ossowskiej z domu Tylko w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Enea spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przeciwko dłużnikowi Krzysztofowi Januszowi Kusiakowi, prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Pawła Śliwińskiego pod sygnaturą akt Km 6059/15.
34047953
drukuj ogłoszenie