Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań-Nowa Miasto i Wilda w Poznaniu toczy postępowanie o nabycie spadku po Hilarii Piechockiej, zm. 28.04.1991 r. w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34047990
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA - V WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny ogłasza, że w tut. Sądzie w V Wydziale Cywilnym pod sygn. V Ns 1168/19 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Puszczykowa o stwierdzenie nabycia spadku po Hilarii Piechockiej z domu Malinowskiej, córce Wandy i Tomasza, zmarłej 28 kwietnia 1991 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Puszczykowie.
Sąd wzywa spadkobierców Hilarii Piechockiej, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do V Wydziału Cywilnego do sprawy V Ns 1168/19 w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po wyżej wymienionej, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku po Hilarii Piechockiej.
34047990
drukuj ogłoszenie