Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 532/20 toczy się postępowanie z wniosku Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Urbarialnej w Piekielniku o zasiedzenie nieruchomości położonych w Piekielniku

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048186
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 532/20 toczy się postępowanie z wniosku Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Urbarialnej w Piekielniku o zasiedzenie nieruchomości położonych w Piekielniku, gmina Czarny Dunajec, oznaczonych jako działka ewid. nr 4791/3; 4791/8; 4791/13; 4792/5; 4792/9; 5008/8; 5088/1; 5088/2; 5090/23; 5090/33; 5090/111; 5090/182; 5090/226; 5090/229; 5090/230; 5090/234; 5090/238; 5090/253; 5090/254; 5090/255; 5090/276; 5090/280; 5090/288; 5090/290; 5090/291; 5090/295; 5090/297; 5090/298; 5090/307; 5090/308; 5090/309; 5090/310; 5090/326; 5090/336; 5090/338; 5090/343; 5090/383; 5090/429; 5090/431; 5090/436; 5090/437; 5090/440; 5090/450; 5090/455; 5090/468; 6520; 6740/2; 6741/1; 6780; 6893; 6894; 6895/76; 6895/94; 6895/104; 6896; 6898/99; 6898/101; 6898/108; 6898/112; 6898/125; 6898/126; 6898/188; 6898/193; 6898/194; 6898/195; 6898/197; 6898/198; 6898/199; 6898/200; 6898/201; 6898/202; 6898/203; 6898/204; 6898/205; 6898/206; 6898/207; 6898/208; 6898/209; 6898/210; 6898/214; 6898/215; 6898/219; 6898/220; 6898/221; 6898/222; 6898/223; 6898/225; 6898/228; 6898/230; 6898/231; 6898/235; 6898/237; 6898/238; 6898/239; 6898/242; 6898/243; 6898/244; 6898/247; 6898/253; 6898/255; 6898/263; 6898/264; 6898/266; 6898/267; 6898/272; 6898/275; 6898/288; 6898/291; 6898/297; 6898/371; 6898/404; 6898/425; 6898/439; 6898/441; 6898/468; 6898/484; 6898/600; 6898/621; 6898/624; 6899; 6900; 10842/10; 10842/12; 10842/14; 10842/15; 10842/16; 10842/20; 10842/21; 10842/22; 10842/27; 10842/28; 10842/29; 10842/34; 10842/36; 10842/39; 10842/40; 10842/44; 10842/45; 10842/46; 10842/48; 10842/52; 10842/55; 10842/56; 10842/57; 10842/62; 10842/65; 10842/66; 10842/68; 10842/72; 10842/73; o łącznej pow. 589,1350 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34048186
drukuj ogłoszenie