Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Ryszardzie Stanisławie Dąbrowskim, zm. 29.08.2019 r.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048421
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNYSĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W W-WIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie pod sygn. akt I Ns 149/20 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Stanisławie Dąbrowskim, synu Henryka i Eugenii z domu Madalińskiej, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Władysława Reymonta 10 lok. 129, zmarłym 29 sierpnia 2019 roku. W składa spadku po Ryszardzie Stanisławie Dąbrowskim wchodzi nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę gruntu o nr ewidencyjnym 5, z obrębu ewidencyjnego 2-06-03, położną przy ul. Bogucickiej 5 w Warszawie, w dzielnicy Włochy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1M/00137953/8.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34048421
drukuj ogłoszenie