Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym we Włoszczowie toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Włoszczowa.

świętokrzyskie, Włoszczowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048436
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
29-100 Włoszczowa
Ulica
Kusocińskiego 11
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WE WŁOSZCZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym we Włoszczowie I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 202/19 toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Włoszczowa gm. Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym: 3895 o pow. 0.5676 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani też zbiór dokumentów, a która aktualnie jest użytkowana przez Danutę i Andrzeja małż. Sękowskich.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego we Włoszczowie I Wydziału Cywilnego i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.
34048436
drukuj ogłoszenie