Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia części nieruchomości położonej w Toruniu

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160305
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu Wydział X Cywilny toczy się z wniosku Gminy Miasta Toruń - MZD sprawa o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności części nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Broniewskiego, składającej się z działek ewidencyjnych numer 13 i 14, dla których Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą numer KW Bydgoskie Przedmieście tom VII karat 208, w postaci wyodrębnionej z nich działki nr 14/1 o pow. 0,0071 ha stanowiącej drogę (projekt geodety Wiktora Król). W dziale II księgi wieczystej od 1925 jako właściciele nieruchomości figurują Stanisław Wiśniewski i jego żona Anastazja z domu Glemma. Dla nieznanych z miejsca pobytu następców prawnych właścicieli nieruchomości - koniecznych uczestników postępowania w osobach:

- Iwony Laskowskiej c. Romana i Zuzanny ur. 12 VIII 1970;

- Doroty Kowalskiej c. Romana i Zuzanny ur. 10 VI 1973;

- Anieli Jasienieckiej z d. Wiśniewskiej;

- Walerii Góreckiej z d. Wiśniewskiej;

- Władysławy Lipińskiej z d. Ziółkowskiej c. Weroniki;

- Władysławy Smiejkowskiej z d. Glama c. Jana;

- Aleksandra Glama s. Jana;

- Ryszardy Marty Glama c. Benedykta;

- Stanisławy Tomczak z d. Glama c. Konstantego;

- Maksa Glama s. Konstantego;

- Wincentego Glama;

- Stefana Glama;

- Edmunda Rumińskiego s. Franciszki z Glamów;

- Stefanii Obermuller z d. Rumińskiej c. Franciszki;

- Stanisławy Skowrońskiej z d. Rumińskiej c. Franciszka;

- Stefana Rumińskiego s. Franciszki;

- Franciszka Rumińskiego s. Franciszki

ustanowiono kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego sądu Magdalenę Skinder

Koniecznymi uczestnikami postępowania są ponadto spadkobiercy:

- Czesława Jana Wiśniewskiego zmarłego 29 X 1998;

- Konstantego Rumińskiego zmarłego 29 XI 1987;

- Lucji Wiktorii Wolskiej c. Bolesława i Czesławy zmarłej 15 IV 2016;

- Edwarda Zielke s. Bolesława i Czesławy zmarłego 21 III 2019;

- Andrzeja Janusza Rogowskiego s. Stefana i Barbary zmarłego 8 V 2014;

- Henryka Wojnowskiego zmarłego 7 VI 2001

- Marka Andrzeja Wiśniewskiego zmarłego 4 VIII 2013

- Ryszarda Waleckiego s. Zygmunta i Wandy zmarłego 6 I 2016;

- Anny Gizeli Makowskiej c. Benedykta i Reginy zmarłej 22 I 2019;

- Eugenii Rozalii Wojtanowskiej c. Józefa i Władysławy zmarłej 24 VI 2019;

- Olgierda Aleksandra Glama s. Anastazego i Marty zmarłego 11 III 2019;

- Stanisławy Tomczak z d. Glama c. Konstantego zmarłej 11 X 1967;

- Edwarda Rumińskiego s. Franciszka zmarłego 23 VIII 1990.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wskazanych w księdze właścicieli nieruchomości, w szczególności osób wymienionych powyżej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, w przeciwnym wypadku sąd rozpozna wniosek z pominięciem ich stanowiska.

drukuj ogłoszenie