Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zawaidamia o toczącym się postępowaniu o nabycie spadku po Olimpii Barbarze Borowieckiej, zm. 28.02.2020 r. w Łodzi.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34048756
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-928 Łódź
Ulica
Al. Kościuszki 107/109
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. VIII Ns 208/20, z wniosku Jadwigi Szulc, o stwierdzenie nabycia spadku po Olimpii Barbarze Borowieckiej, córce Wawrzyńca i Stanisławy, zmarłej w dniu 28 lutego 2020 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Rejtana 6 m. 22 w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
W skład majątku spadkowego wchodzi prawo do lokalu mieszkalnego pod adresem jak wyżej, KW nr LD1M/00199263/6.
34048756
drukuj ogłoszenie